Jaki wpływ będzie miało RODO na gastronomię?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych czyli RODO już weszło w życie. Rozporządzenie mówi o ochronie danych osobowych osób fizycznych. Za ich nieprzestrzeganie grożą wysokie kary. Jakie wpływ RODO w gastronomii będzie miało na całokształt.

Czym jest RODO?

Na Wikipedii możemy przeczytać: „Celem rozporządzenia jest doprowadzenie do pełnej harmonizacji prawa w ramach UE i swobodnego przepływu danych osobowych. W założeniu ma pozwolić mieszkańcom Unii Europejskiej na lepszą kontrolę ich danych osobowych oraz stanowić modernizację i ujednolicenie przepisów umożliwiających firmom ograniczanie biurokracji i korzystanie ze zwiększonego zaufania klientów”. RODO weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Rozporządzeniu podlegają takie dane jak: imię i nazwisko, lokalizacja, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, szczegóły, na podstawie których można rozpoznać daną osobę.

Według RODO to dana firma ma obowiązek wykazać, że taka zgoda została wyrażona przez daną osobę. Zgody uzyskane przed majem 2018 zachowają swoją ważność, jeśli spełniają wymogi RODO: zgoda jest dobrowolna, granularna, specyficzna, świadoma, a jej wycofanie jest łatwe.

RODO w gastronomii

Zarządzanie w gastronomii wiąże się z przetwarzaniem danych klientów. Pierwszym z takich przykładów jest podpisywanie umów z personelem, współpracownikami czy zleceniobiorcami. Dodatkowo jeżeli dana restauracja zajmuje się organizacją komunii, chrzcin, wesel i innych uroczystości to często ma listę gości klientów. Wtedy wielu restauratorów wchodzi w posiadanie danych wrażliwych. Tak samo działa system rezerwacji – dana restauracja przetwarza wtedy dane klientów. Zarządzanie w gastronomii odbywa się na wielu płaszczyznach, a dane są przetwarzane na wielu obszarach.zarządzanie w gastronomii

Co zmieni RODO w gastronomii?

RODO w gastronomii zmieni kilka rzeczy. Są to:

  • Nie ma już obowiązku rejestrowania danych w GIODO. Czyli w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych. Natomiast będzie obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania,
  • będziemy musieli poinformować GIODO o odnotowanych naruszeniach ochrony danych osobowych,
  • RODO wprowadza kary za nieprzestrzeganie nowych przepisów. „Kary pieniężne zgodnie z RODO będą stosowane z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy. Mają one być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Organ nadzorczy przy nakładaniu kary będzie brał pod uwagę, m.in.: charakter, czas i wagę naruszenia, umyślność lub nieumyślność czynu, działania podjęte przez administratora lub podmiot przetwarzający w celu zminimalizowania szkody poniesionej przez osoby, których dane dotyczą, stopień odpowiedzialności administratora lub podmiotu przetwarzającego z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych u nich wdrożonych (…)”. Kara może wynosić nawet 4% dochodów z poprzedniego roku,
  • restauratorzy będą musieli dokumentować wszystkie czynności, czyli zmieni się nieco zarządzanie w gastronomii. Zmiany przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo informacji oraz politykę przetwarzania danych osobowych.

Przepisy RODO drastycznie nie wpłynie na zmiany w zarządzaniu w gastronomii. Restauratorzy będą musieli głównie uważać, by dokumentować każdą czynność. Ważne jest też, by restauratorzy stworzyli treść klauzuli informującej o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych klientów.