Szkolenia na uprawnienia G1

Szkolenia na uprawnienia G1

Odpowiednie uprawnienia SEP G1 dają możliwość osobom, które chcą pracować jako elektryk, obsługę sieci elektroenergetycznej i obsługę urządzeń i instalacji. Uprawnienia G1 dają możliwość do obsługi sieci o wysokości 1 kV i powyżej. Ukończenie kursu i zdanie odpowiedniego egzaminu pozwala na obsługę sieci, konserwację, wykonywanie jej remontów oraz konkretny montaż. Posiadając uprawnienia G1 można także robić różnego rodzaju kontrole i pomiary danych sieci, pamiętając, że wszystko może to być tylko w granicach wartości 1 kV i powyżej.

Jaki jest cel kursów?

Każdy kurs na uprawnienia G1 daje określone możliwości. Przede wszystkim po ukończeniu takiego kursu, otrzymane uprawnienia pozwalają na pracę jako elektryk. Jest to dzisiaj praca bardzo istotna i mająca przyszłość. Ponadto w dzisiejszych czasach praca elektryka jest potrzebna i jest to praca dobrze płatna.
Natomiast celem każdego kursu jest przekazanie uczestnikom dokładnej wiedzy a następnie przeegzaminowanie ich i nadanie określonych uprawnień, pozwalających na pracę w danym zakresie w sektorze energetycznym.

O czym mówi się na kursie?

Na kursie omawiane są następujące kwestie:

  • jaka jest budowa i w jaki sposób wygląda eksploatacja sieci energetycznej,
  • jak wygląda ochrona przeciwporażeniowa,
  • jak wygląda korzystanie z aparatury pomiarowej i kontrolnej,
  • jakie są zasady racjonalnego i bezpiecznego użytkowania urządzeń oraz sieci elektroenergetycznych.

Te podstawowe zagadnienia są następnie tematem egzaminu, który kończy każde szkolenie.

Co daje szkolenie?

Szkolenie zakończone egzaminem nie tylko poszerza wiedzę przyszłego elektryka ale także daje mu określone uprawnienia G1. Dzięki otrzymanym uprawnieniom dana osoba może pracować z siecią elektroenergetyczną w zakresie urządzeń o napięciu do i powyżej 1kV.

Szkolenia na uprawnienia G1

Zdany egzamin pozwala również na otrzymanie określonego świadectwa kwalifikacyjnego, które jest dokumentem ważnym przez 5 lat. Po tym upływie czasu ponownie należy się ubiegać o nowe świadectwo. Kursy prowadzone są bardzo dokładnie a przekazywana wiedza jest ściśle określona i związana z zagadnieniem obsługi urządzeń elektroenergetycznych.

Najważniejsze uprawnienia

To właśnie uprawnienia są uprawnieniami najważniejszymi. Powinien je posiadać każdy elektryk i co jakiś czas powinien je odnawiać. Odpowiednie uprawnienia pozwalają na pracę z siecią elektroenergetyczną. pozwalają ją konserwować, naprawiać i montować.
Tego typu uprawnienia otrzymuje się na podstawie zdanych egzaminów i zdobytych kwalifikacji. Kwalifikacje można zdobyć uczestnicząc w odpowiednich kursach, ucząc się i wciąż poszerzając swoją wiedzę.
Kursy organizowane są bardzo często, są to kursy dobrej jakości, pozwalające na dogłębne poznanie danej wiedzy. Organizatorzy kursów G1 dla elektryków organizują także kursy dla pracowników zajmujących się obsługą sieci cieplnej G2 i dla pracowników zajmujących się eksploatacją i nadzorem instalacji gazowej G3.
Praca po szkoleniach możliwa jest w określonych sektorach jak również możliwe jest korzystanie z określonych urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *